Akupunktúra

Akupunktúra

Čo je akupunktúra?


Akupunktúra je medicínska disciplína, ktorá pre diagnostiku, prevenciu a liečbu využíva špecifický systém bodov a dráh. Spočíva v zavedení veľmi tenkých ihiel cez pokožku osoby v konkrétnych miestach tela do rôznych hĺbok. Výskum naznačuje, že môže pomôcť zmierniť bolesť a používa sa na celý rad ďalších ťažkostí a ochorení.

Jej podstatou je ovplyvňovanie organizmu špecifickou stimuláciou presne určených miest na povrchu tela, tzv. aktívnych bodov zavádzaním špeciálnych ihiel- vlastná akupunktúra, alebo pôsobením iných fyzikálnych podnetov ako napríklad: tepla pri moxibuscií, tlaku pri akupresúre, elektrického prúdu pri elektroakupunktúre, laserového lúča pri laseropunktúre a pod.


Akupunktúra je predstaviteľkou celostnej regulačnej a informačnej medicíny. Dokáže regulovať a usmerniť životné procesy, zvýšiť odolnosť a obranyschopnosť organizmu.

Kvalifikovane vykonávaná akupunktúra je jednoduchá a bezpečná, nemá nijaké vedľajšie nepriaznivé účinky. Naopak tým, že pomáha redukovať množstvo používaných liekov chráni organizmus a zmenšuje nebezpečenstvo farmakopatológie. Redukciou liekov ako aj urýchlením procesu liečby, skrátením rekonvalescencie a pracovnej neschopnosti prináša dôležité ekonomické a spoločenské výhody.
Na objasnenie mechanizmov pôsobenia akupunktúry bolo vypracovaných niekoľko desiatok teórií. Ani jedna z nich nerieši problematiku komplexne. 


Tradičná teória.

Vychádza z filozofie Taoizmu- učenia o pôsobení ducha sveta TAO a jeho zložiek JANG a JIN. Tieto princípy, ktoré majú protichodný charakter sa vzájomne dopĺňajú a nachádzajú sa spoločne vo všetkých veciach a javoch. Aj všetko v človeku tvorí jednotu iba vďaka ich pôsobeniu.  Ak sú tieto dva princípy v rovnováhe, panuje súlad, to znamená zdravie. Ak však vznikne prevaha jedného z nich zákonite sa zoslabí druhý, čo sa prejaví ako nesúlad, porucha kolobehu životnej energie a z toho rezultujúce ochorenie organizmu.

Životná energia Qi (čchi) prúdi telom cez systém 14. dráh, ktoré tvoria spojnice bodov akupunktúry a týchto akupunktúrnych bodov sa nachádza na tele cez 350. Sú spojené navzájom aj s vnútrom organizmu a s povrchovými i vnútornými orgánmi. Spomalenie či zastavenie toku má za následok nesúlad, chorobu až smrť. Správne aplikovaná akupunktúra dokáže uviesť obidva princípy i kolobeh Qi ( čchi) do rovnovážneho stavu a tým dosiahnuť uzdravenie.


Akupunktúra pôsobí na celý systém informačného prenosu a na riadiace i riadené prvky systému v dôsledku čoho vykazuje mnohostrané regulačné pôsobenie na celý organizmus a na jeho dynamickú
interakciu s prostredím.

Podľa reflexnej koncepcie je základom pôsobenia akupunktúry vyvolanie aferentnej vzruchovej aktivity v oblasti prvého neurónu. Podráždenie aktívneho bodu vyvoláva zložité reakcie organizmu do ktorých vstupujú rozličné časti centrálneho a periférneho nervového systému, ako aj systém humorálnej a endokrinnej regulácie.

Akupunktúra pomáha v liečbe týchto ochorení :

 • bolesť krížov
 • bolesť krku
 • osteoartritída
 • bolesť kolena
 • bolesti hlavy a migréna
 • vysoký a nízky krvný tlak
 • nevoľnosť a zvracanie vyvolané chemoterapiou
 • niektoré žalúdočné stavy, vrátane peptického vredu
 • bolestivé obdobia
 • úplavica
 • alergická nádcha
 • bolesť tváre
 • ranná nevoľnosť
 • reumatoidná artritída
 • podvrtnutie
 • tenisový lakeť
 • ischias
 • bolesť zubov
 • zníženie rizika mozgovej príhody
 • fibromyalgia
 • neuralgia
 • pooperačná rekonvalescencia
 • závislosť od látky, tabaku a alkoholu
 • bolesť chrbtice
 • stuhnutý krk
 • čierny kašeľ

 

 

Pozrite si naše video

Tradičnú Čínsku medicínu máte teraz na dosah ruky, neváhajte a navštívte nás!

pán Hou Majiteľ