Čo je Bankovanie?

Bankovanie je tradičná čínska medicínska prax, ktorá používa zaoblené poháre na vytvorenie lokálneho podtlaku na koži. Tento proces pomáha stimulovať prúdenie krvi a Qi (životnej energie), čím sa podporuje hojenie a uvoľňuje napätie.

Ako prebieha Bankovanie?

Pri bankovaní sa na kožu najprv aplikuje masážny olej, po ktorom sa na určité body umiestnia sklenené alebo plastové poháre. Vnútri pohárov sa vytvorí podtlak buď ohrevom alebo mechanickým odčerpávaním vzduchu, čo spôsobí prilnutie pohára k pokožke.

Pre koho je Bankovanie vhodné?

Bankovanie je efektívne pre ľudí trpiacich svalovým napätím, bolesťami chrbta, ramien, krčnej chrbtice, ako aj pre tých, ktorí majú respiračné problémy ako je astma alebo bronchitída.

Doba trvania

Bankovanie zvyčajne trvá medzi 10 až 30 minút, v závislosti od konkrétnych potrieb klienta a liečenej oblasti.